Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës agresiv
agresiv:

agresív,-e mb. që lidhet me agresionin, që ka tiparet e agresionit; sulmues e armiqësor: luftë agresive; qëndrim agresiv.

Të ngjashme:
agresion:

agresión,-i m. sh. -e(t) sulm i armatosur ose luftë e ashpër me mjete e metoda të ndryshme, që bën një shtet kundër një shteti tjetër për ta pushtuar, për ta nënshtruar ose për ta dëmtuar nga ana ekonomike, politike, kulturore etj.

agresor:

agresór,-i m. sh. -ë(t), edhe si mb., ai që bën një agresion: shtet agresor.

regresiv:

regresív,-e mb. libr. 1. prapavajtës; kund. paravajtës; progresiv: proces regresiv. 2. reaksionar; kund. përparimtar: mendime (ide) regresive; forca regresive.

adresim:

adresím,-i m. veprimi sipas foljeve: adresimi në burime të sigurta.