Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës agon
agon:

ag/ón pavet., -ói, -úar 1. nis të zbardhë dita, gdhin: u nisëm pa aguar mirë. 2. fig. lart. nis të duket diçka shumë e dëshirueshme a shumë e mirë: agoi dita e bardhë.

Të ngjashme:
agoni:

agoní,-a f. 1. gjendje e njeriut në prag të vdekjes, grahmat e fundit, heqë: ra në agoni. 2. fig. gjendje e rëndë dhe e pashpresë e diçkaje që po mbaron a po shuhet: regjim në agoni.

amon:

amón,-i m. kim. grup i përbërë nga azoti e hidrogjeni, që gjendet në shumë kripëra dhe përdoret në bujqësi etj.: nitrat amoni.

argon:

argón,-i m. kim. gaz i plogët e i rrallë, pa ngjyrë e pa erë, që gjendet në atmosferë dhe që përdoret zakonisht për mbushjen e llambave elektrike (simboli A).

vagon:

vagón,-i m. sh. -ë(t) pjesë e trenit për njerëzit a për mallrat; mjet për mbartjeje për xeherorë, për zhavorr etj., që lëviz nëpër binarë: vagon udhëtarësh (mallrash); vagon me krom.

afgan:

afgán,-i m. sh. -ë(t) banor vendës i Afganistanit ose me prejardhje nga Afganistani.