Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës agnosticizem
agnosticizëm:

agnosticíz/ëm,-mi m. filoz. teori, sipas së cilës njeriu nuk mund ta njohë thelbin e sendeve.