Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës agjenci
agjenci:

agjencí,-a f. sh. -(të) degë e një institucioni qendror, e një sipërmarrjeje kryesore etj. ose institucion i posaçëm, që kryen një veprimtari të caktuar: agjenci tregtare (ajrore); agjenci lajmesh.

Të ngjashme:
agjent:

agjént,-iI m. sh. -ë(t) 1. përgjegjës a përfaqësues i një agjencie: agjent tregtar. 2. bashkëpunëtor i fshehtë i organeve shtetërore të zbulimit; keq. spiun.

agjent:

agjént,-iII m. sh. -ë(t) libr. shkaku a shkaktari i një dukurie, i një ndryshimi, i një sëmundjeje etj.: agjentët atmosferikë.

gjeni:

gjení,-a f. shkalla më e lartë e fuqisë dhe e mprehtësisë mendore, e aftësisë krijuese dhe e talentit të njeriut në një fushë: gjenia krijuese; gjenia njerëzore.

gjeni:

gjení,-u m. sh. -(të) njeri me fuqi mendore, me mprehtësi e me aftësi krijuese të jashtëzakonshme dhe me talent shumë të madh.