Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës agimtar
agimtar:

agimtár,-e mb. poet. agimor.

Sinonime / Të përafërta:
agimor
Të ngjashme:
ankimtar:

ankimtár,-i m. sh. -ë(t) ai që ankohet; ai që ka bërë një ankesë, ankues.

arsimtar:

arsimtár,-i m. sh. -ë(t) ai që jep mësim, mësues a pedagog.

çmimtar:

çmimtár,-i m. sh. -ë(t) vjet. ai që çmonte vlerën e një malli, çmues, çmesëtar.

kalimtar:

kalimtár,-e mb. 1. që kalon shpejt, që zgjat vetëm pak kohë; i ndërmjetëm: gjendje (situatë, periudhë) kalimtare; e folme kalimtare (gjuh.) e folme e një krahine midis dy dialekteve. 2. edhe si em., që ecën ose që kalon rastësisht diku: njeri kalimtar; tërhoqi vëmendjen e kalimtarëve. 2. gjuh. që shënon një veprim, i cili kryhet nga kryefjala dhe bie mbi kundrinën e drejtë; që merr këtë kundrinë; kund. jokalimtar: folje kalimtare; me kuptim kalimtar.

njimtar:

njimtár,-e mb., edhe si em., mashtrues; i pabesë.