Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës agave
agave:

agáv/e,-ja f. sh. -e(t) bot. bimë e vendeve të ngrohta, me gjethe të gjata e të tulta, nga të cilat nxirren fije për tekstile, për litarë etj.

Të ngjashme:
anale:

anále,-t f. sh. hist. vepër ku shënohen vit pas viti ngjarjet më të rëndësishme të kohës; fig. libr. përmbledhje e ngjarjeve kryesore të një periudhe, e veprimtarisë së një fushe etj.: hyri në analet e historisë.

ngase:

ngasé lidh. për shkak se, ngaqë: nuk dolën, ngase binte shi.

zgale:

zgál/e,-ja f. sh. -e(t) krahin. vrimë; e çarë; borde: zgale në mur.

afgane:

afgán,-e, -ja f. sh. -e(t).

arabe:

aráb,-e, -ja f. sh. -e(t).