Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës aftesoj
aftësoj:

aftës/ój kal., -óva, -úar e bëj të aftë a më të aftë.

Të ngjashme:
adresoj:

adres/ój kal., -óva, -úar, edhe fig., libr. i drejtoj dikujt diçka ose e drejtoj diku.

atestoj:

atest/ój kal., -óva, -úar zyrt. njoh zyrtarisht një gradë a një titull për dikë sipas veprimtarisë; përcaktoj shkallën e aftësive profesionale dhe të përgatitjes arsimore e kulturore të dikujt. / pës. atestóhem.

athtësoj:

athtës/ój kal., -óva, -úar athëtoj.

butësoj:

butës/ój kal., -óva, -úar zbut.

fajësoj:

fajës/ój kal., -óva, -úar e quaj fajtor; kund. shfajësoj.