Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës afshët
afshët:

áfshët (i, e) mb. që lëshon afsh.

Të ngjashme:
lafshët:

láfshët (i, e) mb. 1. që është si lafshë gjeli. 2. fig. mendjemadh.

afshon:

afsh/ón jokal. v. III, -ói, -úar lëshon afsh; del si afsh: afshon toka.

fashit:

fashít kal. -a, -ur shuaj.

afshim:

afshím,-i m. veprimi sipas foljeve.

afshi:

afshí,-a f. afsh.