Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës afrueshmeri
afrueshmëri:

afrueshmërí,-a f. libr. të qenët i afërt ose i afrueshëm.

Të ngjashme:
durueshmëri:

durueshmërí,-a f. libr. 1. të qenët i durueshëm; qëndrueshmëri: kufiri i durueshmërisë. 2. tek. duresë2.