Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës afrishëm
afrishëm:

afrísh/ëm (i), -me (e) mb. që ka afri me dikë a me diçka.

Të ngjashme:
afishim:

afishím,-i m. sh. -e(t) veprimi sipas foljes: vend për afishime; afishimi i vlerave.

afërsishëm:

afërsísh/ëm (i), -me (e) mb. i përafërt.

afrueshëm:

afrúesh/ëm (i), -me (e) mb. i përzemërt, i dashur, i shoqërueshëm: djalë i afrueshëm.

arritshëm:

arrítsh/ëm (i), -me (e) mb. që mund të arrihet, i mundshëm: synim plotësisht i arritshëm.

frikshëm:

fríksh/ëm (i),-me (e) mb. 1. që të frikëson, që të tremb: pamje e frikshme; zë i frikshëm. 2. frikacak: njeri i frikshëm.