Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës afresk
afresk:

afrésk,-u m. sh. -e(t) art. pikturë me bojëra uji mbi suva të njomë: afreske mesjetare.

Të ngjashme:
fresk:

fresk,-u m. 1. freski; vend i freskët, freskinë; puhi: fresku i mbrëmjes; ka fresk fryn puhi; i bëj fresk e freskoj. 2. freskore, verore; 3. si ndajf. freskët.

adresë:

adrés/ë,-a f. sh. -a(t) të dhënat për marrësin a për dërguesin e një letre, të një pakoje etj. ose për vendndodhjen e një banese, të një institucioni etj.: zyra e adresave; na harroi adresën (fig. shaka.) na ka harruar prej kohësh, nuk na vjen më; / libr. drejtim: kritikë pa adresë.

afrues:

afrúes,-e mb. që afrohet nga triparet; që e afron me dikë a me diçka; kund. largues: tipare afruese.

arrest:

arrést,-i m. sh. -e(t) paraburgim; ndalim: arrest shtëpie; në gjendje arresti.

freski:

freskí,-a f. 1. të qenët i freskët; vend i freskët; puhi: freskia e pranverës. 2. fig. të qenët i gjallë dhe i përtërirë: freskia e fytyrës; freskia e arteve tona.