Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës afektiv
afektiv:

afektív,-e mb. libr. që krijohet nga një afekt; që ka afekt: gjendje afektive.

Të ngjashme:
efektiv:

efektív,-i m. sh. -a(t) libr. numri i përgjithshëm i punonjësve në një ndërmarrje a në një institucion, i ushtarakëve të një njësie etj.: efektivi i shkollës; efektivi i divizionit (usht.).

efektiv:

efektív,-e mb. libr. 1. i frytshëm. 2. që është aq sa sasia a masa e përcaktuar; i vërtetë: gjendja efektive; vlerë efektive. 3. i përhershëm në një punë a në një detyrë: oficer efektiv.

infektiv:

infektív,-e mb. mjek. ngjitës: sëmundje infektive.

festiv:

festív,-e mb. që bëhet për festë; që është si për festë: koncert festiv; atmosferë festive.

fiktiv:

fiktív,-e mb. libr. i gënjeshtërt, i rremë.