Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës afatgjate
afatgjatë:

afatgjátë mb. që është për një afat të gjatë: plane afatgjata.