Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës afërsisht
afërsisht:

afërsísht ndajf. në mënyrë të përafërt, përafërsisht.

afërsisht:

afërsísht pj. afër, rreth: afërsisht tre muaj.

Të ngjashme:
afërsishëm:

afërsísh/ëm (i), -me (e) mb. i përafërt.

egërsisht:

egërsísht ndajf. me egërsi, me të egër, egër: e rrahën egërsisht.

atërisht:

atërísht ndajf. në mënyrë atërore, si baba: e përkëdheli atërisht.