Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës afërsishëm
afërsishëm:

afërsísh/ëm (i), -me (e) mb. i përafërt.

Të ngjashme:
afërsisht:

afërsísht ndajf. në mënyrë të përafërt, përafërsisht.

afërsisht:

afërsísht pj. afër, rreth: afërsisht tre muaj.

afrishëm:

afrísh/ëm (i), -me (e) mb. që ka afri me dikë a me diçka.