Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës afërsi
afërsi:

afërsí,-a f. 1. të qenët afër: afërsi gjeografike; në afërsi afër. 2. sh. -(të) rrethinat e një qyteti, të një fshati etj. 3. afri. 4. lidhje e ngushtë shpirtërore; qëndrim i përzemërt. 5. përafërsi.

Të ngjashme:
afërmi:

áfërmi (së) ndajf. 1. së shpejti; pas a para pak kohe: tashti së afërmi. 2. drejtpërdrejt, nga afër: e njoh së afërmi.

aftësi:

aftësí,-a f. sh. -(të) 1. të qenët i aftë; prirje e mjeshtëri, zotësi: aftësi fizike (mendore, krijuese); ka aftësi. 2. mundësia më e madhe për të bërë diçka, për të nxënë, për të prodhuar etj.: aftësia prodhuese (ujitëse); aftësia blerëse.

afri:

afrí,-a f. sh. -(të) 1. lidhje gjaku a familjare, farefisni; / përmb. farefis. 2. ngjashmëri e madhe: afri në mendime; afri gjuhësh (gjuh.).

egërsi:

egërsí,-a f. 1. të qenët i egër; kund. butësi: sillej me egërsi. 2. zakon. sh. -(të) veprim i egër e gjakatar, mizori: egërsitë e barbarëve. 3. hist. periudha e parë e zhvillimit të shoqërisë parake.

epërsi:

epërsí,-a f. sh. -(të) të qenët më i madh, më i mirë, më i aftë, më i vlefshëm etj. se dikush a se diçka tjetër: ka epërsi.