Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës afërmendshëm
afërmendshëm:

afërméndsh/ëm (i), -me (e) mb. që kuptohet vetvetiu, që s’ka arsye të dyshohet.

Të ngjashme:
afërmendsh:

afërméndsh ndajf. pa dyshim; sigurisht.