Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës aerodinamike
aerodinamik:

aerodinamík,-e mb. që lidhet me aerodinamikën, i aerodinamikës; që ka trajtë të përshtatshme për të fluturuar lehtë në ajër.

aerodinamikë:

aerodinamík/ë,-a f. fiz. pjesë e fizikës që studion ligjet e lëvizjes së ajrit e të gazeve dhe veprimin mbi trupat e ngurtë që lëvizin në ta.

Të ngjashme:
termodinamikë:

termodinamík/ë,-a f. fiz. degë e fizikës që studion shndërrimin e energjisë termike në energji mekanike dhe anasjelltas: ligjet e termodinamikës.