Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës aerobi
aerobi:

aerobí,-a f. 1. biol. aftësi a mundësi për të jetuar vetëm në mjedise me ajër. 2. ushtrime të lira në mjedis të hapur.

Të ngjashme:
aerobik:

aerobí,-k, -ke mb. që lidhet me aerobinë, i aerobisë; që është karakteristik për aerobinë: mikrobe aerobike (biol.); ushtrime aerobike.

atrofi:

atrofí,-a f. sh. -(të) biol., mjek. dobësim e rrëgjim i organeve a i indeve të veçanta të organizmit: atrofi e dorës.

aero-:

aero- fjalëform. pjesë e parë e fjalëve të përbëra, me kuptimin “ajror, i ajrit, nga ajri, me anë të ajrit; i aviacionit” (p.sh. aerografi, aeromekanikë, aeroterapi etj.).

robi:

robí,-a f. përmb. bised. robtë: me rob e me robi me gjithë njerëzit e shtëpisë, me të madh e me të vogël.

përmbi:

përmbí parafj. (r. rr.) mbi, sipër: përmbi tryezë; përmbi kokë.