Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës adresoj
adresoj:

adres/ój kal., -óva, -úar, edhe fig., libr. i drejtoj dikujt diçka ose e drejtoj diku.

Të ngjashme:
agresor:

agresór,-i m. sh. -ë(t), edhe si mb., ai që bën një agresion: shtet agresor.

arrestoj:

arrest/ój kal., -óva -úar kap dikë që dyshohet për një faj dhe e mbaj nën rojë; vë në arrest, paraburgos; ndaloj. / pës. arrestóhem.

stresoj:

stres/ój kal., -óva, -úar mjek. e bëj të ketë stres a të vuajë nga stresi.

adresim:

adresím,-i m. veprimi sipas foljeve: adresimi në burime të sigurta.

aderoj:

ader/ój jokal., -óva, -úar libr. bashkohem me një lëvizje politike, bëhem anëtar i një partie etj.