Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës adoptues
adoptues:

adoptúes,-i m. sh. -(it), edhe si mb., drejt. birësues.

Të ngjashme:
adaptues:

adaptúes,-i m. sh. -(it), edhe si mb., libr. përshtatës.

adoptuar:

adoptúar (i, e) mb. drejt. i birësuar.