Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës adoptoj
adoptoj:

adopt/ój kal., -óva, -úar 1. drejt. birësoj. 2. libr. marr (një vendim etj.); e pranoj dhe e zbatoj: adoptuan një rezolutë. / pës. adoptóhem.

Sinonime / Të përafërta:
birësoj
Të ngjashme:
adaptoj:

adapt/ój kal., -óva, -úar libr. përshtat.

abortoj:

abort/ój kal. dhe jokal., -óva, -úar mjek. dështoj. / pës. abortóhet v. III.

kooptoj:

koopt/ój kal., -óva, -úar libr. pranoj një a më shumë anëtarë të rinj në një organ, për të plotësuar vendet e lira, pa bërë zgjedhje të reja. / pës. kooptóhem.

adoptim:

adoptím,-i m. sh. -e(t) veprimi sipas foljes: adoptimi i fëmijës; adoptimi i një politike.