Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës administrate
administratë:

administrát/ë,-a f. sh. -a(t) sistemi i organeve shtetërore ose organet ekzekutive urdhërdhënëse; tërësia e nëpunësve të aparatit shtetëror: administrata qendrore (vendore); / përmb. drejtuesit e nëpunësit e një njësie a të një sektori të ekonomisë, të kulturës etj.: përgjegjësi i administratës.

Të ngjashme:
administrativ:

administratív,-e mb. që kryen funksionet e administratës, që është administratë; që lidhet me administratën, i administratës: njësi (qendër) administrative; ndarje administrative; me rrugë administrative.

administrator:

administratór,-i m. sh. -ë(t) nëpunës i administratës; ai që administron një sipërmarrje a një pasuri.