Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës adaptoj
adaptoj:

adapt/ój kal., -óva, -úar libr. përshtat.

Sinonime / Të përafërta:
përshtat
Të ngjashme:
adoptoj:

adopt/ój kal., -óva, -úar 1. drejt. birësoj. 2. libr. marr (një vendim etj.); e pranoj dhe e zbatoj: adoptuan një rezolutë. / pës. adoptóhem.

rraptoj:

rrapt/ój kal. dhe jokal., -óva, -úar rrapëlloj, rropat.

adaptim:

adaptím,-i m. sh. -e(t) përshtatje.

aratoj:

arat/ój kal., -óva, -úar lëvroj tokën. / pës. aratóhet v. III.

daltoj:

dalt/ój kal., -óva, -úar gdhend me daltë. / pës. daltóhet v. III.