Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës acari
acari:

acarí,-a f. 1. acar: acaria e dimrit; i foli me acari. 2. fig. pastërti e madhe (kryes. në të veshur).

acar:

acár,-i m. sh. 1. të ftohtë i madh, i thatë e me ngrica: bën acar. 2. fig. ashpërsi, vrazhdësi, zemërim; acari.

Të ngjashme:
avari:

avarí,-a f. sh. -(të) tek. dëmtim i një makine, i një mekanizmi etj. gjatë punës: pësoi një avari.

acarim:

acarím,-i m. sh. -e(t) 1. veprimi sipas foljeve: acarimi i kohës; acarimi i marrëdhënieve. 2. shtrëngesë e madhe; zemërim, ashpërsim.

acar:

acár,-e mb. 1. i acartë: erë acare. 2. fig. shumë i kthjellët: ujë acar; / shumë i pastër e i rregullt (kryes. në të veshur).

acar:

acár ndajf. fig. 1. ashpër, vrazhdë. 2. shumë pastër (kryes. në të veshur). 3. ngushtë, pisk: e ka punën acar.