Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës acar
acar:

acár,-i m. sh. 1. të ftohtë i madh, i thatë e me ngrica: bën acar. 2. fig. ashpërsi, vrazhdësi, zemërim; acari.

acar:

acár,-e mb. 1. i acartë: erë acare. 2. fig. shumë i kthjellët: ujë acar; / shumë i pastër e i rregullt (kryes. në të veshur).

acar:

acár ndajf. fig. 1. ashpër, vrazhdë. 2. shumë pastër (kryes. në të veshur). 3. ngushtë, pisk: e ka punën acar.

Të ngjashme:
acari:

acarí,-a f. 1. acar: acaria e dimrit; i foli me acari. 2. fig. pastërti e madhe (kryes. në të veshur).

ajar:

ajár,-i m. sh. -ë(t) 1. kosh i madh për drithë. 2. vjet. baraspeshë; drejtpeshim: e bëri barrën ajar e ndau sa andej edhe këtej; e bëri ujin ajar hodhi sa ujë të ngrohtë, aq edhe të ftohtë.

arar:

arár,-i m. sh. -ë(t) ai që punon arën, lavërtar; bujk.