Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës abuzues
abuzues:

abuzúes,-e mb., edhe si em., libr. që abuzon; shpërdorues: abuzues i ligjit (i pushtetit).

Të ngjashme:
akuzues:

akuzúes,-e mb., edhe si em. 1. drejt. që ngre akuzën në gjyq: pala akuzuese. 2. që akuzon dikë; që shpreh akuzë: me ton akuzues.

zbulues:

zbulúes,-e mb. që bëhet për të zbuluar diçka; që bën një zbulim: kërkime zbuluese; patrullë (veprimtari) zbuluese.

zbulues:

zbulúes,-i m. sh. -(it) ai që bën një zbulim; shpikës. 2. usht. ai që mbledh të dhëna ushtarake për kundërshtarin; ai që merret me zbulim ushtarak.

burues:

burúes,-i m. sh. -(it) burimi i diçkaje: burues drite (energjie); burues i të këqijave.