Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës abuzoj
abuzoj:

abuz/ój kal. dhe jokal., -óva, -úar shpërdoroj një të drejtë, një mundësi etj.; e teproj. / pës. abuzóhet v. III.

Të ngjashme:
akuzoj:

akuz/ój kal., -óva, -úar 1. drejt. ngre një akuzë kundër dikujt, e padit në gjyq. 2. ia hedh fajin dikujt, e fajësoj. / pës. akuzóhem.

abonoj:

abon/ój kal., -óva, -úar pajtoj (në një gazetë etj.).

abuziv:

abuzív,-e mb. libr. abuzues: veprim abuziv.

aludoj:

alud/ój jokal., -óva, -úar libr. e hedh fjalën për dikë a për diçka, bëj aluzion. / pës. aludóhet v. III.

anuloj:

anul/ój kal., -óva, -úar shfuqizoj një ligj, një vendim etj.; e tërheq a e ndaloj: anuluan mbledhjen (votimin). / pës. anulóhet v. III.