Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës abstrakt
abstrakt:

abstrákt,-e mb. 1. edhe si em. f., që del me anë të abstraktimit, jo konkret; tepër teorik e i vështirë për t’u kuptuar; kund. konkret: koncept abstrakt; nga konkretja tek abstraktja; / gjuh. që shënon diçka, e cila mund të perceptohet mendërisht, jo me shqisa; kund. konkret: kuptim abstrakt. 2. mat. që nuk shoqërohet me emrin e njësisë së matjes a të sendeve të numëruara: numër abstrakt.

Të ngjashme:
abstraktoj:

abstrakt/ój kal., -óva, -úar libr. bëj abstraksion.

ekstrakt:

ekstrákt,-i m. sh. -e(t) kim. lëndë që nxirret nga bimët, nga kafshët etj. me anë të proceseve kimike a fizike.

abstraktim:

abstraktím,-i m. sh. -e(t) veprimi sipas foljeve; abstraksion.

antrakt:

antrákt,-i m. sh. -e(t) teatr. ndërakt.