Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës abstraksion
abstraksion:

abstraksión,-i m. sh. -e(t) logj. përgjithësim mendor i tipareve thelbësore të një klase sendesh, duke u larguar nga tiparet konkrete, abstraktim: abstraksion shkencor.