Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës abstenoj
abstenoj:

absten/ój jokal., -óva, -úar nuk shprehem as “po”, as “jo” në votim.

Të ngjashme:
abstenim:

abstením,-i m. sh. -e(t). 1. veprimi sipas foljes. 2. qëndrim as “po”, as “jo” në votim: tre abstenime.