Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës absolutizem
absolutizëm:

absolutíz/ëm,-mi m. sundim absolut, autokraci.

Të ngjashme:
absolutizim:

absolutizím,-i m. veprimi sipas foljes: absolutizimi i dallimeve.

absolutizoj:

absolutiz/ój kal., -óva, -úar e quaj diçka absolute. / pës. absolutizóhet v. III.