Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës absolutizëm
absolutizëm:

absolutíz/ëm,-mi m. sundim absolut, autokraci.

Sinonime / Të përafërta:
autokraci
Të ngjashme:
absolutizim:

absolutizím,-i m. veprimi sipas foljes: absolutizimi i dallimeve.

absolutizoj:

absolutiz/ój kal., -óva, -úar e quaj diçka absolute. / pës. absolutizóhet v. III.