Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës absolut
absolut:

absolút,-e mb. 1. që nuk varet e nuk kushtëzohet nga diçka tjetër, që merret jashtë çdo krahasimi; kund. relativ: vlerë absolute; e vërteta absolute (filoz.). 2. i plotë e tërësor, që nuk ka asnjë përjashtim a kufizim; i përsosur, i padiskutueshëm a i domosdoshëm: epërsi absolute; besim absolut; shumicë absolute. 3. që nuk njeh asnjë ligj e kufizim për pushtetin vetjak; tiranik, despotik, autokratik: monarki absolute.