Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës abrogoj
abrogoj:

abrog/ój kal., -óva, -úar drejt. shfuqizoj. / pës. abrogóhet v. III.

Sinonime / Të përafërta:
shfuqizoj
Të ngjashme:
abortoj:

abort/ój kal. dhe jokal., -óva, -úar mjek. dështoj. / pës. abortóhet v. III.

aprovoj:

aprov/ój kal., -óva, -úar libr. miratoj. / pës. aprovóhet v. III.

abrogim:

abrogím,-i m. shfuqizim.

abonoj:

abon/ój kal., -óva, -úar pajtoj (në një gazetë etj.).

drogoj:

drog/ój kal., -óva, -úar 1. e bëj të marrë a të përdorë drogë. 2. fig. keq. e vë në gjumë, e gënjej a e mashtroj me fjalë të bukura.