Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës abortoj
abortoj:

abort/ój kal. dhe jokal., -óva, -úar mjek. dështoj. / pës. abortóhet v. III.

Sinonime / Të përafërta:
dështoj
Të ngjashme:
abortar:

abortár,-i m. sh. -ë(t) mjek. dështimore.

abrogoj:

abrog/ój kal., -óva, -úar drejt. shfuqizoj. / pës. abrogóhet v. III.

absorboj:

absorb/ój kal., -óva, -úar libr. përthith. / pës. absorbóhet v. III.

adoptoj:

adopt/ój kal., -óva, -úar 1. drejt. birësoj. 2. libr. marr (një vendim etj.); e pranoj dhe e zbatoj: adoptuan një rezolutë. / pës. adoptóhem.

akordoj:

akord/ój kal., -óva, -úar 1. muz. harmonizoj zërat ose veglat muzikore, vë në akord; kund. çakordoj: akordoj pianon. 2. libr. përshtat, pajtoj, përputh: akorduan pikëpamjet. 3. i jap dikujt një të drejtë a një mbështetje sipas meritave: i akordoj një bursë (një të drejtë studimi, një dekoratë).