Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës abisinas
abisinas:

abisínas,-i m. sh. -(it) banor vendës i Abisinisë ose me prejardhje nga Abisinia; etiopas.

abisinas:

abisínas,-e mb. që lidhet me abisinasit a me Abisininë, i abisinasve a i Abisinisë; etiopas: populli abisinas.

Të ngjashme:
abisinase:

abisínas,-e, -ja f. sh. -e(t).