Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës abat
abat:

abát,-i m. sh. -ë(t) fet. i pari i një abacie; prift katolik.

Të ngjashme:
afat:

afát,-i m. sh. -e(t) koha e caktuar për të bërë diçka ose caku kohor kur duhet të fillojë a të mbarojë një punë: afati i shlyerjes ( i dorëzimit); përfundoi para afatit.

rabat:

rabát,-i m. sh. -e(t) treg. zbritja e çmimit të një malli ose të një detyrimi tregtar: shitje me (pa) rabat.

bat:

bat,-i m. sh. -a(t) grackë për zogj, me një rrasë mbi një gropë: kunji i batit. / kurth.

abaci:

abací,-a f. sh. -(të) fet. manastir a kuvend katolik; trevë që drejtohet nga një abat.

abis:

abís,-i m. sh. -e(t) libr. humnerë.