Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës abaci
abaci:

abací,-a f. sh. -(të) fet. manastir a kuvend katolik; trevë që drejtohet nga një abat.

Të ngjashme:
abëcë:

abëcë,-ja f. sh. -(të) 1. alfabet. 2. nj. fig. fillimet e një pune; njohuritë fillestare; a-ja: abëcëja e demokracisë.

acari:

acarí,-a f. 1. acar: acaria e dimrit; i foli me acari. 2. fig. pastërti e madhe (kryes. në të veshur).

akacie:

akáci/e,-ja f. sh. -e(t) bot. dru bishtajor i vendeve të ngrohta, me gjemba, me gjethe vezake në dy anët e një bishti të gjatë, me lule të bardha në vile e me erë të mirë; drizë e butë.

apati:

apatí,-a f. libr. limonti, pandjesi.

avari:

avarí,-a f. sh. -(të) tek. dëmtim i një makine, i një mekanizmi etj. gjatë punës: pësoi një avari.