Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës abëcë
abëcë:

abëcë,-ja f. sh. -(të) 1. alfabet. 2. nj. fig. fillimet e një pune; njohuritë fillestare; a-ja: abëcëja e demokracisë.

Sinonime / Të përafërta:
alfabet
Të ngjashme:
abaci:

abací,-a f. sh. -(të) fet. manastir a kuvend katolik; trevë që drejtohet nga një abat.

pabërë:

pabërë (i, e) mb. që nuk është i bërë, i paarrirë, i papjekur: mollë të pabëra.

pabërë:

pabër/ë,-a (e) f. zakon. sh. -a(t) (të) diçka që nuk është bërë ose që nuk ka ndodhur; vepër a sjellje e keqe që nuk duhet bërë: të bëra e të pabëra.

bacë:

bác/ë,-aI m. sh. -a(t) vëllai i madh, babai, xhaxhai ose një i moshuar kundrejt më të vegjëlve (edhe me nderim): baca Lekë; të pastë baca!

bacë:

bác/ë,-aII f. sh. -a(t) 1. dele me turi të bardhë. 2. fig. vajzë e urtë.