Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës uditshm
Të ngjashme:
çuditshëm:

çudítsh/ëm (i), -me (e) mb. që ngjall çudi, i habitshëm; i jashtëzakonshëm, i mahnitshëm; që ka tipare të veçanta e të pazakonshme; që sillet e vepron ndryshe nga të tjerët: gjë e çuditshme; njeri i çuditshëm; sjellje e çuditshme.

ditshëm:

dítsh/ëm (i), -me (e)I mb. i ditur.

ditshëm:

dítsh/ëm (i), -me (e)II mb. i ndiçëm; i ndenjur.

ujitshëm:

ujítsh/ëm (i), -me (e) mb. që mund të ujitet, që është nën ujë (për tokat): sipërfaqe e ujitshme.