Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës aptore
Të ngjashme:
aktore:

aktór,-e, -ja f. sh. -e(t).

autore:

autór,-e, -ja f. sh. -e(t).

baltore:

baltór/e,-ja f. sh. -e(t) 1. enë balte, balturinë. 2. baltishtë.

bartore:

bartór/e,-ja f. sh. -e(t) shkalc.

çajtore:

çajtór/e,-ja f. sh. -e(t) lokal ku njerëzit pinë çaj e hanë diçka.

çatore:

çatór/e,-ja f. sh. -e(t) rrobë e dhirtë.