Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës çakje
çakje:

çákj/e,-a f. sh. -e(t) aftësia për të bërë një punë; fuqi; fig. guxim, trimëri: është i çakjes.

Të ngjashme:
vakje:

vákj/e,-a f. veprimi dhe gjendja sipas foljeve: i erdhi një si vakje në trup.

pakje:

pákj/e, -a f. mpakje.

çahje:

çáhje mb. që i ndahet tuli nga bërthama; kund. mishje: pjeshkë çahje.

çarje:

çárj/e,-a f. sh. -e(t) 1. veprimi sipas foljeve. 2. e çarë.

çapje:

çapj/e,-a f. sh. -e(t) veprimi sipas foljeve.