Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës çair
çair:

çaír,-i m. sh. -e(t) livadh me bar.

Të ngjashme:
hair:

haír,-i m. bised. mbarësi që sigurohet me punë; mirësi, dobi: djalë i hairit; bëfsh hair! (ur.); hair qoftë! (ur.) ashtu u bëftë!

bari:

barí,-uI m. sh. -nj(të) 1. ai që ruan e kullot bagëtinë, çoban: bari lopësh (dhensh); fyelli i bariut; kërraba e bariut; gjej njëherë bari, pastaj shko e bli dhi (fj. u.) përgatitu mirë para se të nisësh një punë; mbeti si bariu pa bagëti mbeti i shkëputur nga njerëzit që drejtonte; bariu i mirë e ruan vetë vathën (fj. u.). 2. fet. prifti i krishterë si udhëheqësi shpirtëror i besimtarëve.

bari:

barí,-uII m. sh. -nj(të) zool. shpend kënetash, ngjyrë kafe, që ushqehet me peshq.

fakir:

fakír,-i m. sh. -ë(t) 1. fet. asket mysliman (kryesisht në disa vende të Lindjes); dervish. 2. bised. njeri i mjerë: ç’të bëjë fakiri.

gjir:

gjir,-i m. sh. -e(t) vorbull uji, shtjellë.