Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës çafkore
çafkore:

çafkór/e,-ja f. sh. -e(t) zool. çafkëlore, laureshë.

Të ngjashme:
fajkore:

fajkór/e,-jaI sh. -e(t) zool. femra e fajkoit.

fajkore:

fajkór/e,-jaII f. sh. -e(t) lundër.

farkore:

farkór/e,-ja f. sh. -e(t) napë për të mbështjellë foshnjën; napë djathi.

qarkore:

qarkór/e,-ja f. sh. -e(t) zyrt. shkresë e një organi të lartë qendror që u dërgohet njëkohësisht gjithë organeve më të ulëta.

barkore:

barkór,-e, -ja f. sh. -e(t) 1. përparëse e leshtë për gra, barkëse. 2. barkje2. 3. barkashore.